Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vystúpenie na výstave zvierat AKVATERRA jeseň - Performance at the exhibition of animals AKVATERRA autumn

Jednu októbrovú nedeľu sme dostali pozvanie vystupovať, na v poradí už druhú výstavu zvierat - tentokrát jesennú, konanú v priestoroch hotela Centrum v Košiciach, nazvanú AKVATERRA. Pozvanie sme dostali od UVP-čkárov ktorí mali na výstave svoj stánok a informovali nielen o možnosti osvojenia psíkov z útulku ale aj o ďaľších aktivitách ako sú napríklad výcviky pre verejnosť. Vystupovala dvojica Ivana s Arkanom, ja s Elinkou no ale  najväčší úspech mal jednoznačne tanec Elinky a Mimky. Zožali veľký potlesk. Na záver sme ešte s maťou a Zorrkom ukázali spoločnú ukážku základnej poslušnosti. Na výstave sme potom mohli vidieť naozaj netradičné zvieratá ako chameleóny, hady, mloky, bieleho ježka, korytnačky, rybičky a mnoho iných...  Ďakujeme za pozvanie UVP-čkárom a tešíme sa opäť niekedy nabudúce...

(http://www.uvplp.sk/AkvaTera-Kosice.638.0.html) 

One Sunday in October we were invited to appear, on the second exhibition of animals - autumn again in the hotel Centrum in Kosice, exhibition was called AKVATERRA. The invitation we received from the UVP who had a stand at the show and not only informed about the possibility of of adoption dogs from shelter, but also other activities such as trainings for the public. We dance with Elinka. Then danced Iva with Arkan. But the biggest success was clearly Elinka and Mimka dance. Gained huge applause! Finally we had a common demonstration of basic obedience. The exhibition then we could see really unusual animals such as chameleons, snakes, salamanders, white hedgehog, turtles, fish and many other... Thank you for inviting UVP and look forward to again maybe next time...

akvatera4.jpgakvatera9.jpg s Elinkou - with Elinka

 dolný obrázok Elinka s Mimkou

 lower Elinka with Mima

celkom dole so zástupcom Madagaskarskej fauny - chameleónom

down with a animal typical for Madagascar - chameleon

 

fotografia0193.jpg